Piezas necesarias para la Autodeterminacion

Los estudiantes que tienen habilidades de autodeterminación tienen más posibilidades de tener éxito al abordar la necesidad de habilidades de autodeterminación entre los adolescentes, incluidos algunos de los componentes principales de la autodeterminación, que son: conocimiento de sí mismos y de los demás, gestión personal, comunicación eficaz. , autodefensa y defensa dentro de los sistemas, toma de decisiones, establecimiento de metas y resolución de problemas. Estas experiencias ayudan a un joven a poner a prueba sus fortalezas como defensor de sí mismo. Los resultados en adultos de los estudiantes se evaluaron mediante una escala completada por los padres.

IEP Dirigido por Estudiantes

Los estudiantes son a menudo sus mejores defensores. No en vano, con frecuencia son ellos los que mejor saben lo que necesitan y quieren. Esta presentación compartirá estrategias para ayudar a los estudiantes a presentar y asumir más responsabilidad durante la mayor parte del proceso. Un IEP dirigido por un estudiante es un IEP en el que el estudiante con una discapacidad participó en la redacción y creación de cualquier parte del IEP y/o desempeñó un papel de liderazgo durante la reunión del IEP real.

From Substitute Decision Making to Supported Decision Making

Imagine…..Having your capacity to make decisions, sign contracts, vote, defend your rights in court, or choose medical treatments taken away simply because you have a disability. Individuals with a disability need to know the difference between Supported and Substitute Decision Making and what that means. This presentation will explain the difference. Knowledge is Power.

Join us on Facebook on 01/11/24 at 10:00 am,
https://www.facebook.com/FamilySTARFND/

 

 

 

 

Differentiated Instructions

In this presentation, participants will learn about Differentiated Instruction, also known as Differentiated Learning. The presenter will demonstrate today’s technology’s impact on teaching and developing a child’s literacy, language, reading, and writing skills. Please join us and learn some fun, practical methods that can be taught to every child with any learning preference at any age. Facebook Live: https://fb.me/e/3XRz62MTl

 

Individual Healthcare Plans Plans for IEP & 504

Join Parent Training Coordinator Luz Oquendo as we discuss Individual Healthcare plans for IEPs and 504 plans. This presentation will identify what these documents are and what information should be included in them and will review sample options. For additional resources, click on the link below.

https://www.facebook.com/FamilySTARFND/

 

 

 

Konferans Tranzisyon pou Jen – Youth Transition Conference

Konferans Tranzisyon pou jen – Youth Transition Conference

Yon fanmiy ki gin yon pitit ou byen yon elev ki gin yon andikap ou yon konsidsyon ap benefisye de konferans sa! Jwen ak nou pou nou ka pale ak 3 jen ki, malgre andikap yo, fe gran efo pou yo ka trase yon chemin pou reyisit pa yo.

Nou gen 3 jen ki pral pale avek nou sou cheminman pa yo etan ke yo afekte pa andikap visib e envisib. Nap gen opotinite pou nou tande istwa yo, e pose keksyon.

Planifikasyon tranzisyon se yon pwosesis kontinyèl ki kòmanse nan laj 12 ans pou prepare elèv ki gen andikap pou lavi apre lekòl segondè. Li mande pou planifikasyon, devlopman konpetans, ak yon rezo sipò. Konferans sa ap touche suje sa yo ak anpil lot bagay…

Facebook Event Link: https://www.facebook.com/events/271695375683368?ref=newsfeed

Effective Parent Teacher Collaboration

Workshop Summary
Having a parent-teacher meeting is an opportunity to collaborate;
the parent and teacher need to set expectations for the meeting and come with ideas and open communication. Laying out the meeting agenda and meeting goals then sticking to them will help facilitate a productive meeting. We must remember like an IEP meeting our overall goal is the student.

Facebook Live: https://fb.me/e/1mpey7w4J

It’s All About The Apps Facebook Live Webinar

Workshop summary

No matter which hurdles your child faces, apps and other media included in this presentation can give him or her an added boost. We don’t expect an app to be a complete solution, of course. Working with students who face challenges requires lots of time, attention, and patience on the part of a parent, teacher, or other adult caregivers. Our goal is to offer you a host of fun apps you can add to your toolkit as you work with your child.

Kolaborasyon ant paran ak pwofese

Jeeanne Petit, Antrene pou paran ap prezante webinar sa:

Vini Patisipe nan Prezantasyon sa
Si w konsidere webinar sa a gen chans pou w te patisipe nan yon konferans paran-pwofesè nan tan lontan oswa w ap prepare pou youn nan lavni. Pou moun nan nou ki te asiste reyinyon yo, ou ka mande tèt ou, èske reyinyon paran-pwofesè sa a te efikas? Oswa petèt ou gen yon reyinyon apwoche epi ou gen espwa pou rezilta pozitif. Pafwa tou de paran yo ak pwofesè yo ka pè reyinyon sa yo paske yo pa sèten nan rezilta final la.
Kèlkeswa rezon an, Nou espere ou pral jwenn enfòmasyon nou yo itil pou soulaje kèk nan enkyetid ke nou tout fè eksperyans de tan zan tan lè nou gen diskisyon sa yo ki enpòtan anpil. Travay ansanm ka pwodui rezilta ki gen sans e se sa nou espere ou pral jwenn nan fen prezantasyon nou an
Facebook Live: https://fb.me/e/JkGUGoS4

How to Choose an Adult Healthcare Provider and Make My Own Doctor Appointments

Workshop Summary

As youth transition from pediatric to adult healthcare services, they must understand the differences they will encounter. This presentation will help youth become familiar with engaging with adult providers and how the adult healthcare system works. This presentation will also help youth learn how to prepare for an appointment, what to take to the appointment, and what to expect at the appointment.

Join us on Facebook Live on 7/19 7:30 pm

https://www.facebook.com/FamilySTARFND/