Diploma Pathways

Starting this October, FND PEN will host an in-person monthly workshop in collaboration with Lake County Public School.

We will cover a wide variety of topics related to special education, effective communication, resources, and much more.

On February 21, 2024, we will present a workshop on ‘Nuts & Bolts of Diploma Pathways’.

This is an in-person event and you can register in advance at this link: https://forms.gle/W4dMTQypncy4VDYM6 or scan the QR code to register.Loading indicator

Workshop Details:

This presentation provides information to help students and their families understand the various pathways to graduation, including information on accelerated options and deferred graduation.

Konferans Tranzisyon pou Jen – Youth Transition Conference

Konferans Tranzisyon pou jen – Youth Transition Conference

Yon fanmiy ki gin yon pitit ou byen yon elev ki gin yon andikap ou yon konsidsyon ap benefisye de konferans sa! Jwen ak nou pou nou ka pale ak 3 jen ki, malgre andikap yo, fe gran efo pou yo ka trase yon chemin pou reyisit pa yo.

Nou gen 3 jen ki pral pale avek nou sou cheminman pa yo etan ke yo afekte pa andikap visib e envisib. Nap gen opotinite pou nou tande istwa yo, e pose keksyon.

Planifikasyon tranzisyon se yon pwosesis kontinyèl ki kòmanse nan laj 12 ans pou prepare elèv ki gen andikap pou lavi apre lekòl segondè. Li mande pou planifikasyon, devlopman konpetans, ak yon rezo sipò. Konferans sa ap touche suje sa yo ak anpil lot bagay…

Facebook Event Link: https://www.facebook.com/events/271695375683368?ref=newsfeed

Transition Tuesday A Parents Journey ~ Ages 12-22

Weekly Facebook Live – Every Tuesday @ 1 PM EST
Do you have a child aged 12-22?

 

Transition Planning is an opportunity to be a part of the life decisions of your youth. Let’s create inclusive support for each other as parents of children with disabilities.

This workshop helps to teach everyone how to make the most of the TIEP, and how to best work with youth with disabilities, to make sure they have the tools and information to fulfill their post-secondary goals.

Transition Tuesday A Parents Journey ~ Ages 12-22

Weekly Facebook Live – Every Tuesday @ 1 PM EST
Do you have a child aged 12-22?

 

Transition Planning is an opportunity to be a part of the life decisions of your youth. Let’s create inclusive support for each other as parents of children with disabilities.

This workshop helps to teach everyone how to make the most of the TIEP, and how to best work with youth with disabilities, to make sure they have the tools and information to fulfill their post-secondary goals.

Transition Tuesday A Parents Journey ~ Ages 12-22

Weekly Facebook Live – Every Tuesday @ 1 PM EST
Do you have a child aged 12-22?

 

Transition Planning is an opportunity to be a part of the life decisions of your youth. Let’s create inclusive support for each other as parents of children with disabilities.

This workshop helps to teach everyone how to make the most of the TIEP, and how to best work with youth with disabilities, to make sure they have the tools and information to fulfill their post-secondary goals.