Konferans Tranzisyon pou Jen – Youth Transition Conference

Konferans Tranzisyon pou jen – Youth Transition Conference

Yon fanmiy ki gin yon pitit ou byen yon elev ki gin yon andikap ou yon konsidsyon ap benefisye de konferans sa! Jwen ak nou pou nou ka pale ak 3 jen ki, malgre andikap yo, fe gran efo pou yo ka trase yon chemin pou reyisit pa yo.

Nou gen 3 jen ki pral pale avek nou sou cheminman pa yo etan ke yo afekte pa andikap visib e envisib. Nap gen opotinite pou nou tande istwa yo, e pose keksyon.

Planifikasyon tranzisyon se yon pwosesis kontinyèl ki kòmanse nan laj 12 ans pou prepare elèv ki gen andikap pou lavi apre lekòl segondè. Li mande pou planifikasyon, devlopman konpetans, ak yon rezo sipò. Konferans sa ap touche suje sa yo ak anpil lot bagay…

Facebook Event Link: https://www.facebook.com/events/271695375683368?ref=newsfeed

Transition and Moving Forward

Transition IEP & Moving Forward

Workshop Summary

The Transition IEP is essential to helping youth with disabilities learn how to transition from high school to post-secondary opportunities successfully. This workshop helps to teach everyone exactly how to make the most of the TIEP and how to best work with youth with disabilities to ensure they have the tools and information to fulfill their post-secondary goals.

Join us on Facebook on 7/27 at 7 pm

How to Choose an Adult Healthcare Provider and Make My Own Doctor Appointments

Workshop Summary

As youth transition from pediatric to adult healthcare services, they must understand the differences they will encounter. This presentation will help youth become familiar with engaging with adult providers and how the adult healthcare system works. This presentation will also help youth learn how to prepare for an appointment, what to take to the appointment, and what to expect at the appointment.

Join us on Facebook Live on 7/19 7:30 pm

https://www.facebook.com/FamilySTARFND/

 

 

 

 

Transition Tuesday A Parents Journey ~ Ages 12-22

Weekly Facebook Live – Every Tuesday @ 1 PM EST
Do you have a child aged 12-22?

 

Transition Planning is an opportunity to be a part of the life decisions of your youth. Let’s create inclusive support for each other as parents of children with disabilities.

This workshop helps to teach everyone how to make the most of the TIEP, and how to best work with youth with disabilities, to make sure they have the tools and information to fulfill their post-secondary goals.

Transition Tuesday A Parents Journey ~ Ages 12-22

Weekly Facebook Live – Every Tuesday @ 1 PM EST
Do you have a child aged 12-22?

 

Transition Planning is an opportunity to be a part of the life decisions of your youth. Let’s create inclusive support for each other as parents of children with disabilities.

This workshop helps to teach everyone how to make the most of the TIEP, and how to best work with youth with disabilities, to make sure they have the tools and information to fulfill their post-secondary goals.

Transition Tuesday A Parents Journey ~ Ages 12-22

Weekly Facebook Live – Every Tuesday @ 1 PM EST
Do you have a child aged 12-22?

 

Transition Planning is an opportunity to be a part of the life decisions of your youth. Let’s create inclusive support for each other as parents of children with disabilities.

This workshop helps to teach everyone how to make the most of the TIEP, and how to best work with youth with disabilities, to make sure they have the tools and information to fulfill their post-secondary goals.

Transition to Kindergarten

In collaboration with Lake County Public Schools and FND PEN we will host this workshop.

Soren Richardson will be presenting the workshop ‘Transition to Kindergarten’.

“Transition to Kindergarten” is a dynamic and interactive workshop that helps children with disabilities transition to kindergarten along with their families. By addressing the common questions and concerns that come along with this important step in the lives of families, “Transition to Kindergarten” will help families understand their rights and responsibilities as active participants in the process.

This is an in-person event.

Register for this event at: https://forms.gle/KSVRak47WiiCAtQr7