Family Engagement in the Mental Health System

Join FND and Florida Voices for Health for this presentation in recognition of World Mental Health Day. FND’s Family STAR Director, Lisa Math, will be presenting on what Florida’s mental health system looks like, what laws exist, and the impacts on a family when a member has a mental health challenge.

Registration required https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vL5g6488ShSg5BNj3trqzg#/registration

 

Konferans Tranzisyon pou Jen – Youth Transition Conference

Konferans Tranzisyon pou jen – Youth Transition Conference

Yon fanmiy ki gin yon pitit ou byen yon elev ki gin yon andikap ou yon konsidsyon ap benefisye de konferans sa! Jwen ak nou pou nou ka pale ak 3 jen ki, malgre andikap yo, fe gran efo pou yo ka trase yon chemin pou reyisit pa yo.

Nou gen 3 jen ki pral pale avek nou sou cheminman pa yo etan ke yo afekte pa andikap visib e envisib. Nap gen opotinite pou nou tande istwa yo, e pose keksyon.

Planifikasyon tranzisyon se yon pwosesis kontinyèl ki kòmanse nan laj 12 ans pou prepare elèv ki gen andikap pou lavi apre lekòl segondè. Li mande pou planifikasyon, devlopman konpetans, ak yon rezo sipò. Konferans sa ap touche suje sa yo ak anpil lot bagay…

Facebook Event Link: https://www.facebook.com/events/271695375683368?ref=newsfeed

FDLRS Parent University: Parenting a Child with Exceptional Needs

Join WPB FDLRS and FND as we dig into what it’s like to parent a child with special needs. This four-part series will address understanding a child’s emotional development and how childhood experiences have life long impacts, understanding the various systems of care and the laws that protect individuals, how to collaborate, how to document your child’s information, and how to support yourself as a caregiver.

Registration required:

https://www.fdlrsalpha.org/parent-services/parent-university

FDLRS Parent University: Parenting a Child with Exceptional Needs

Join WPB FDLRS and FND as we dig into what it’s like to parent a child with special needs. This four-part series will address understanding a child’s emotional development and how childhood experiences have life long impacts, understanding the various systems of care and the laws that protect individuals, how to collaborate, how to document your child’s information, and how to support yourself as a caregiver.

Registration required:

https://www.fdlrsalpha.org/parent-services/parent-university

FDLRS Parent University: Parenting a Child with Exceptional Needs

Join WPB FDLRS and FND as we dig into what it’s like to parent a child with special needs. This four-part series will address understanding a child’s emotional development and how childhood experiences have life long impacts, understanding the various systems of care and the laws that protect individuals, how to collaborate, how to document your child’s information, and how to support yourself as a caregiver.

Registration required:

https://www.fdlrsalpha.org/parent-services/parent-university

FDLRS Parent University: Parenting a Child with Exceptional Needs

Join WPB FDLRS and FND as we dig into what it’s like to parent a child with special needs. This four-part series will address understanding a child’s emotional development and how childhood experiences have life long impacts, understanding the various systems of care and the laws that protect individuals, how to collaborate, how to document your child’s information, and how to support yourself as a caregiver.

Registration required:

https://www.fdlrsalpha.org/parent-services/parent-university

Joe DiMaggio Children’s Hospital Special Needs and Inclusion Fair

Join us for a fun and informative day! Parents and caregivers will learn more about resources available from disability organizations in Broward County while children participate in various activities. Refreshments will be available.

Event held at:

Signature Grand

6900 West State Road 84

Davie, FL 33317

Preparing for Disasters Series

This four-part series of online workshops will teach you what you need to know to navigate the world of disasters and to make sure your family is safe. Families with loved ones with special needs especially need to be mindful of preparing for these situations and these workshops will help you do that.

These presentations are presented by Florida Family Leaders Network and Family Network on Disabilities.

Registration is required:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOuurTMuHNxQma0uNBPnkQdEzzdIjtiJ

 

Preparing for Disasters Series

This four-part series of online workshops will teach you what you need to know to navigate the world of disasters and to make sure your family is safe. Families with loved ones with special needs especially need to be mindful of preparing for these situations and these workshops will help you do that.

These presentations are presented by Florida Family Leaders Network and Family Network on Disabilities.

Registration is required:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOuurTMuHNxQma0uNBPnkQdEzzdIjtiJ

 

Preparing for Disasters Series

This four-part series of online workshops will teach you what you need to know to navigate the world of disasters and to make sure your family is safe. Families with loved ones with special needs especially need to be mindful of preparing for these situations and these workshops will help you do that.

These presentations are presented by Florida Family Leaders Network and Family Network on Disabilities.

Registration is required:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOuurTMuHNxQma0uNBPnkQdEzzdIjtiJ