Yon IEP ki byen fonksyone

Rezime Atelye sa:

Devlope ak aplike yon Plan Edikasyon Endividyèl (IEP) se responsablite egalite edikatè, paran, ak lòt manm ekip IEP a. Atelye sa a eksplike pwosesis IEP a ak enpòtans patisipasyon paran yo. Aprann konsèy itil pou ekri objektif ak estrateji IEP efikas.

Klike sou link Facebook live sa: https://fb.me/e/4RHB1FOqn

 

 

Individual Healthcare Plans Plans for IEP & 504

Join Parent Training Coordinator Luz Oquendo as we discuss Individual Healthcare plans for IEPs and 504 plans. This presentation will identify what these documents are and what information should be included in them and will review sample options. For additional resources, click on the link below.

https://www.facebook.com/FamilySTARFND/