FND Overview – Creole

Online

Reyinyon pou paran: Sevis FND ofri Facebook LIVE 7/7/22 4pm-5pm Rezo Fanmi sou Andikap (FND) te fonde an 1985 pa yon gwoup paran timoun andikape ki te reyini pou sipò mityèl ak pataje enfòmasyon. FND se yon òganizasyon de baz pou moun ki gen andikap ak fanmi yo ki santre sou fanmi ak fanmi-kondwi. Misyon […]