Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Beginning The Journey 1

Online

Join us on Facebook Live on 7/13 at 7:30 pm in part one of this two-part series as we share our journey of accessing Early Intervention Services for children from birth to 3 years old, the Early Steps Program, and the process of transitioning from Early Intervention Services to the Prekindergarten Program for children living […]

Komansman Vwayaj la 1

Online

Facebook Live Nan atelye sa, ou pral aprann: Eksplore sèvis entèvansyon ki komanse bone. Enpòtans patisipasyon fanmi pandan sesyon entèvansyon bonè yo. Koman fanmi yo pral kapab konekte ak pwofesyonèl ki anseye yo Kijan pou amelyore devlopman pitit yo nan aktivite kotidyen Atelye sa a se nan 2 pati ak detay ki anba yo Komansman […]

Let’s Talk IEP!! PEN it IN at DSACF

Online

Every Month FND PEN and DSACF will be hosting an hour of virtual IEP session. The next session will be on August 03, 2022. If you have any questions regarding your child's IEP or IFSP or you want to review the goals, and data and get suggestions for your next meeting, then please sign up […]

Transition to Kindergarten

Online

Join Jeanne Petit, Parent Training Coordinator for this presentation via Facebook Live: “Transition to Kindergarten” is a dynamic and interactive workshop that helps children with disabilities transition to kindergarten along with their families. By addressing the common questions and concerns that come along with this important step in the lives of families, “Transition to Kindergarten” […]

Supported Decision Making – Creole

Online

Join Jeanne Petit on Facebook Live Imajine w gen kapasite w pou pran desizyon, siyen kontra, vote, defann dwa w nan tribinal oswa chwazi tretman medikal yo retire tou senpleman paske w gen yon andikap. Pou anpil moun ki gen andikap, sa a se yon reyalite nan lavi, ak konsekans yo ka grav. Lè endividi […]

Recurring

It’s a Great IDEA Webinar Series

Online

Join on Facebook Live Uplifting Black Families at FND for a series of Lunch and Learn information sessions on three (3) of IDEA's six (6) major principles, focusing on student's rights and the responsibilities of public school to children with disabilities. Right to Evaluation:  August 17, 2022 Parent Participation:  August 24, 2022 Procedural Safeguards:  August […]

Free

Back to School! What you need to know about IEP and IHP

Online

If you have a child with educational and medical needs, this presentation is a must! This presentation will give you the information you need to understand your child's Individual Education Plan (IEP) as well as how to incorporate an Individual Healthcare Plan (IHP) and Emergency Action Plan (EAP) for special needs in the school environment. […]

Recurring

It’s a Great IDEA Webinar Series

Online

Join on Facebook Live Uplifting Black Families at FND for a series of Lunch and Learn information sessions on three (3) of IDEA's six (6) major principles, focusing on student's rights and the responsibilities of public school to children with disabilities. Right to Evaluation:  August 17, 2022 Parent Participation:  August 24, 2022 Procedural Safeguards:  August […]

Free
Recurring

It’s a Great IDEA Webinar Series

Online

Join on Facebook Live Uplifting Black Families at FND for a series of Lunch and Learn information sessions on three (3) of IDEA's six (6) major principles, focusing on student's rights and the responsibilities of public school to children with disabilities. Right to Evaluation:  August 17, 2022 Parent Participation:  August 24, 2022 Procedural Safeguards:  August […]

Free

Supo pou pran desizyon

Online

Nan Atelye Sa Imajine w gen kapasite w pou pran desizyon, siyen kontra, vote, defann dwa w nan tribinal oswa chwazi tretman medikal yo retire tou senpleman paske w gen yon andikap. Pou anpil moun ki gen andikap, sa a se yon reyalite nan lavi, ak konsekans yo ka grav. Lè endividi yo manke kapasite […]

Let’s Chat with FAAST

Online

Join us this Thursday, October 6, 2022, @ 4 pm so we can explore the Florida Alliance for Assistive Services & Technology with Carolyn Buchanan. Carolyn will share what parents, caregivers, professionals, and persons with disabilities should know about Assistive technologies. Carolyn Buchanan, M.A., CCC-SLP, ATP, CBIS Regional Coordinator, FAAST Atlantic Region Demonstration Center Clinical […]

Free

Alternate Dispute Resolution-Creole

Facebook Live

Pafwa paran yo pa dakò ak distri lekòl la sou yon bagay ki gen rapò ak pitit yo ak edikasyon espesyal. Lè ou pa dakò oswa ou santi ke lekòl la pa respekte obligasyon legal li yo, gen plizyè fason pou paran yo rezoud dezakò sa yo. Anjeneral, li pi bon pou tout moun ki […]